top of page

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIYURTDIŞINDAN VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ:


Başvuru Tarihleri 03 - 26 Temmuz 2023

Türkçe Yeterlik Sınavı* 28 Temmuz 2023

Başvuruların Komisyonca Değerlendirilmesi 28 Temmuz - 07 Ağustos 2023

Asıl ve Yedek Kazananların Web Sayfasında İlanı 14 Ağustos 2023

Asıl Adayların Katkı Payı Ödemesi ve Kayıtları 11 - 12 Eylül 2023

Açık Kontenjanlar İçin Yedek Adayların Web Sayfasında İlanı 14 Eylül 2023

Yedek Adayların Katkı Payı Ödemesi ve Kayıtları 18 - 19 Eylül 2023


BAŞVURU KOŞULLARI


Aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren aday başvuruda bulunabilir.


  1. Almancanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği 12 yıllık öğretim kurumlarında yükseköğretim giriş yeterliliği (Hochschulzugangsberechtigung) sağlayacak bir eğitim alarak


a) Abitur veya Matura (allgemeine Hochschulreife) diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan adaylar (Fen ve Mühendislik Fakültelerine başvuran adaylarda ayrıca Abitur ve Matura sınavı dahilinde matematik sınavına girmiş ve en az geçer not almış olmak),


b) Fachgebundene Hochschulreife diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan adaylar (diplomasına sahip oldukları meslek alanı ile ilgili bir lisans programına başvurabilirler),


c) Fachhochschulreife diplomasına sahip olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı İstanbul’daki devlet üniversiteleri tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı’ndan (YÖS) 100 üzerinden en az 85 veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’ndan (TR-YÖS) 500 üzerinden 425 almış olan adaylar,2. Almancanın resmi dil olarak konuşulmadığı bir ülkede 12 yıllık öğretim kurumlarında yükseköğretim giriş yeterliliği (Hochschulzugangsberechtigung) sağlayacak bir eğitim alarak,


a) Abitur veya Matura diploma not ortalaması 6'lık puan sisteminde en az 3,0 olan adaylar (Fen ve Mühendislik Fakültelerine başvuran adaylarda ayrıca Abitur ve Matura sınavı dahilinde matematik sınavına girmiş ve en az geçer not almış olmak),


b) Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen Almanca hazırlık sınıfından muafiyet sağlayan belgeye, 100’lük not sisteminde en az 75 diploma notuna sahip olan ve İstanbul’daki devlet üniversiteleri tarafından yapılan YÖS’ten 80 veya TR-YÖS’ten 400 alan adaylar (Farklı not sistemlerinde alınmış diploma notlarının 100’lük Not Sistemine karşılıklarının belirtildiği resmi belge ibraz edilmesi zorunludur.)


c) Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen Almanca hazırlık sınıfından muafiyet sağlayan belgeye sahip olan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi tarafından yapılan Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı’ndan aşağıdaki tabloda başvuruda bulunulacak programa ilişkin belirlenen sınav grubundan istenilen puanı almış adaylar başvuruda bulunabilirler.KONTENJANLAR


Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında başvuran adaylar başvurularını aşağıda belirtilen 13 programdan en fazla ikisini seçerek yapabilirler.


Fen Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) 5

Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) 5

Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) 5


Hukuk Fakültesi*

Hukuk Fakültesi (%30 Almanca) 5*


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (Almanca) 5

İşletme (Almanca) 5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) 5


Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Kültür ve İletişim Bilimleri (%30 Almanca) 5

Sosyoloji (%30 Almanca) 5


Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) 5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) 5

Endüstri Mühendisliği (Almanca) 5

Mekatronik Mühendisliği (Almanca) 5

İnşaat Mühendisliği (Almanca) 5

Makine Mühendisliği (Almanca) 5
186 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page