top of page

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI (SAKARYA-YÖS)

BAŞVURU KILAVUZU


1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. Sakarya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı - (SAKARYA YÖS), Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçlarını Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve SAKARYA YÖS’ü kabul eden diğer üniversitelerin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav Sakarya Üniversitesi tarafından yapılmaktadır.

SAKARYA YÖS 2021, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü Türkiye saati ile 15.00’da yapılacaktır.

Türkiye dışındaki sınav merkezlerinde yapılacak olan SAKARYA YÖS sınav saati üniversitenin resmi web adresi olan http://yos.sakarya.edu.tr adresinde duyurulur.

SAKARYA YÖS, tüm sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır.


1.2. Bu kılavuz, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için Sakarya Üniversitesinde öğrenim görmek üzere başvurmak isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.

1.3. SAKARYA YÖS belgesi sınav tarihini izleyen yılın son takvim gününe kadar geçerlidir.

1.4. Sakarya Üniversitesi ile adaylar arasındaki haberleşmede, Türkçe ve İngilizce kullanılır.

1.5. Sınav başvuruları 15 Mart 2021 – 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

1.6. Sınav başvuru formunun doldurulmasından sonra sistem Aday Numaranızı otomatik olarak e-postanıza gönderir.

1.7. Sınav ücretini, banka dekontunuzun açıklama bölümüne Aday Numaranızı yazdırarak Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü hesabına başvuru süresi içinde yatırınız.

1.8. Sisteme girerek banka dekontunuzun resmini yükleyiniz.

1.9. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, Aday İşlemleri Panelinden Sınava Giriş Belgesi’nin çıktısını yazıcıdan almak zorundadır. Adaylar, Sınav günü Sınava Giriş Belgesi ile pasaportlarını veya kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

1.10. Sınava Giriş Belgesini kaybedenler, Aday işlemleri paneline tekrar giriş yaparak bu belgelerini yeniden çıkarabilirler.

1.11. SAKARYA YÖS sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarının kontenjanlarına başvurmak için kullanılır. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri (yatay geçiş) ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmaz.

1.12.SAKARYA YÖS’e girmek için gelen adaylar, ikamet izni, barınma, geçim vb. ihtiyaçlarını kendileri karşılar.

1.13. Adayların SAKARYA YÖS için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara devredilemez. Sınav başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, birden fazla ücret yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri ödenmez.

1.14. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, SAÜ tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için SAÜ Senatosu tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

1.15. SAKARYA YÖS kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.


3. BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1. Adaylar başvuru süresi içinde http://yos.sakarya.edu.tr adresinden Aday Başvuru formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatle doldurup Aday Numaralarını çevrimiçi almalıdır.

3.2. Adayların online başvuru formunda istenen tüm bilgileri (çifte vatandaşlık, uyruk, mavi kart, pasaport, kimlik vb. bilgiler dahil) doğru, eksiksiz, değiştirme ve kısaltma yapılmadan bildirmesi zorunludur. Eksik, yanlış bilgi verdiği tespit edilen adayların kayıt işlemleri yapılmış olsa bile iptal edilir.

3.3. Aday başvuru formunda istenilen e-posta, adayın kendisine ait olmalı ve her aday yalnız bir e-posta kullanmalıdır. Bu e-posta ile başka adaylar adına yazışma/işlem yapılmamalıdır.

3.4. Aday başvuru Formu üzerindeki ilgili alana, adayın elektronik ortama aktarılmış fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf, Sınava Giriş Belgesi ve Sınav Sonuç Belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Sınav günü bu fotoğrafta adayın tanınmasında önemli rol oynayabilecek görünüm özelliklerinde herhangi bir değişiklik bulunmamalıdır. Salon Başkanının fotoğraftan dolayı adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayacağı göz önünde tutulmalıdır.

3.5. Aday Numarası başvuru formunu doldurup kaydeden adayın e-postasına gönderilecektir.

3.6. Aday Numarası sadece bir kez edinilebilir. Aday Numarası, hem bu sınavda hem de adayın SAÜ ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır.

3.7. Aday numarası verildikten sonra, SAÜ ile yapılacak her türlü yazışmada “Aday Numarası”nın belirtilmesi zorunludur. Aday Numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmaz.

3.8. SAKARYA YÖS’ e başvuracak adaylar, sınav ücretini başvuru süresi içerisinde başvuru sistemi üzerinden kredi kartıyla veya aşağıda belirtilen bilgileri kullanarak eft/havale yoluyla ödeyebileceklerdir.

a) Banka Adı:

Ziraat Bankası, Sakarya Üniversitesi Şubesi, Sakarya/Türkiye

c) IBAN No:

TL (TL) TR 5400 0100 1946 2951 5975 5439

USD ($) TR 2700 0100 1946 2951 5975 5440

AVRO (€) TR 9700 0100 1946 2951 5975 5441

d) SWIFT Kodu: TCZBTR2A

Banka havale/eft yolu ile yapılan ödemlerde lütfen açıklama kısmına Aday Numarası bilgisini yazdırmayı unutmayınız!!!

3.9. Adaylar aşağıdaki sınav merkezlerine göre belirlenen ücretler üzerinden ödeme yapacaklardır.

Almanya’da sınava girenler: 95 € (Avro)

 Arnavutluk’ta sınava girenler 30 € (Avro)

 Azerbaycan veya Katar’da sınava girenler: 70 $ ( ABD Doları)

 Cezayir veya Tunus’ta sınava girenler: 20 $ (ABD Doları)

 Türkiye’de sınava girenler: 400 TL (Türk Lirası)

 Tanzanya’da sınava girenler: 5 $ (ABD Doları)

 Pakistan veya Somali’de sınava girenler: 15 $ (ABD Doları)

 Özbekistan’da sınava girenler: 30 $ (ABD Doları)


3.10. Sınav ücretini yatırdıktan sonra Aday İşlemleri Panelinize girerek banka dekontunuzun resmini ve pasaportunuzun kimlik bilgileri bulunan sayfasının resmini yükleyiniz.

3.11. Yurtiçinden ve yurtdışından sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar:

a) Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Sınav Başvuru ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir.

b) Bankanın masraf olarak yapacağı kesinti sınav ücretinin dışında hesaplanmalıdır.

c) Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.

4. SINAVA ÇAĞRI

4.1. Adayların başvuruları SAÜ tarafından incelenir.

Bu incelemede, bilgilerin tamam olup olmadığı ve sınav ücretinin banka hesabına geçip geçmediğinin tespiti yapılır. İnceleme sonunda başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların, Aday İşlemleri Paneline girerek Sınava Giriş Belgesi’nin çıktısını yazıcıdan almaları ve sınava gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Sınava Giriş Belgesinde adayın sınava gireceği bina ve salon belirtilecektir.

4.2. Adaylar SAKARYA YÖS’e giriş ve ülkelerinden çıkış izni işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak zorundadırlar. SAÜ, adayların sınava giriş için izin almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

5. SINAV

5.1. SAKARYA YÖS, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü Türkiye saati ile 15.00’da yapılacaktır.

SAKARYA YÖS, tüm sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır.

5.2. Sınava girerken adayların, 2021 SAKARYA YÖS Sınava Giriş Belgesi, Pasaport ve/veya kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

5.3. Adayların cep telefonu ve hesap makinası ile sınava gelmeleri kesinlikle yasaktır.

5.4. Adaylar, sınav başlama saatinden 1 (bir) saat önce kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav, tek oturum şeklinde yapılacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

5.5. SAKARYA YÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır. Bu test, genel dil bilgisine çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe, İngilizce, açıklamaları da bulunmaktadır. Temel Öğrenme Becerileri Testi sınav süresi 130 dakikadır.

5.6. Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca bir tanesi sorunun doğru cevabıdır.

5.7. Cevapların “Cevap Kâğıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

5.8. Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

5.9. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecektir.

5.10. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.

6. SINAV SORULARININ İLANI

Adaylar sınav sorularına http://yos.sakarya.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) erişebileceklerdir.

7. SINAV SORULARINA İTİRAZ

Soruların adayların erişimine açıldığı günden itibaren 2 iş günüdür. İtirazlar, aday başvuru paneli üzerinden bizzat adaylarca yapılmalıdır. İtirazlar, Soru İtirazları Komisyonu tarafından karara bağlanır.

İtirazların değerlendirilmesi sonucunda iptal edilecek sorular, değerlendirmede doğru olarak kabul edilecektir.

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayların sınav puanı, SAKARYA YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testindeki doğru cevaplar dikkate alınarak yüz (100)’lük sistem üzerinden hesaplanacaktır. Yanlış cevaplar sınav sonucuna herhangi bir etki yapmayacaktır.

9. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

9.1.Adaylar sınav sonuçlarını http://yos.sakarya.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) öğrenebileceklerdir.

9.2. Sınav Sonuç Belgesi, Sakarya Üniversitesi yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına kesin kayıt sırasında istenecektir.

9.3.Adaylar yerleştirme işlemleri için, sınav sonuç belgeleri ile https://studyinsau.sakarya.edu.tr/ üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

10. SINAV MERKEZİ İPTALİ

Sakarya Üniversitesi, olağanüstü durumlar ve yeterli başvuru olmaması halinde sınav merkezlerini kapatma, değiştirme hakkını saklı tutar. Sakarya Üniversitesi’nden kaynaklı değişikliklerde ilgili öğrenciler en yakın sınav merkezinde sınava girebilir ya da ücret iadesi

talebinde bulunabilirler. Ücret iadeleri sırasında bankadan kaynaklı oluşan kesintiler aday tarafından karşılanır.


SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ:)
2.102 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page