top of page

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KTÜ) YÖS GENEL BİLGİLER

BAŞVURU: 01 Şubat – 11 Haziran 2021 23:59


ÖDEME BAŞLANGICI: 01 Şubat 2021


KTÜYÖS ÜCRETİNİN ÖDENMESİNİN SON GÜNÜ: 11 Haziran 2021


SINAV GİRİŞ BELGESİNİN DÜZENLENMESİ VE İLAN EDİLMESİ: 20 Haziran 2021 17:00


KTÜYÖS SINAV TARİHİ VE SAATİ: 03 Temmuz 2021 14:00 (Türkiye Yerel Saati)


SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20 Temmuz 2021 11:00


KTÜYÖS SONUÇLARINA İTİRAZ DÖNEMİ: 21 Temmuz - 23 Temmuz 2021
Sınav Dili ve İçeriği

 • KTÜYÖS sınavı Türkiye ve Türkiye dışındaki sınav merkezlerinde tamamen denetimli olarak adayın seçeceği kitapçık türüne göre TÜRKÇE ALMANCA ARAPÇA İNGİLİZCE FARSÇA ve RUSÇA olarak yapılacaktır.

 • KTÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır.

 • Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır. Bu test, dile çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır. Temel Öğrenme Becerileri Testi için sınav süresi 120 dakikadır.

 • Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.


Sınavda Uyulacak Kurallar

 • Sınav, 03 Temmuz 2021 günü KTÜYÖS koordinatörlüğü tarafından belirlenen merkezlerde Türkiye’deki yerel saat itibariyle saat 14:00’de fakat diğer ülkelerde bu saate karşılık gelen saatlerde yapılacaktır.

 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar; sınava gelirken, Sınava Giriş Belgesi ile pasaportlarını ve pasaportlarının kimlik bilgileri bulunan sayfasının fotokopisini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

 • Adaylar, sınav günü, sınavdan 1 saat önce kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Sınav, Türkiye yerel saati ile 14:00’da başlayacak ve tek oturum şeklinde yapılacaktır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

 • Adaylar, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı bulundurmak zorundadırlar.

 • Adayların sınavda yanlarında her türlü ses ve görüntü kayıt etmeye yarayan araçlar ile cep telefonu ve hesap makinası bulundurmaları kesinlikle yasaktır.

 • Adaylara 80 sorudan oluşan Temel Öğrenme Becerileri Testi için 120 dakikalık sınav süresi verilecektir.

 • Cevapların “Cevap Kâğıdına” işaretlenmiş olması gerekir. İşaretlemeler için ek süre verilmeyecektir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır.

 • Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 • Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecektir.

 • Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.


Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması

 • Adayların, KTÜYÖS’te uygulanacak testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Tüm adayların verdikleri cevaplara göre sorular ağırlıklandırılacak ve her adayın verdiği doğru cevaplara ait puanlandırmalar hesaplanacaktır.

 • Adaylar sınav sonuçlarını sisteme giriş yaparak http://yos.ktu.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak öğrenebileceklerdir.

 • Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday, Sınav Sonuç Belgesi’nin bir çıktısını yazıcıdan alabileceklerdir.

 • Sınav Sonuç Belgesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına kesin kayıt sırasında istenecektir.

 • Sınavda yanlış sorular doğru soruları götürmeyecektir.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLARINA ÖN BAŞVURU ŞARTLARI

 • Adaylar aşağıdaki tabloda belirtilen şartlardan en az birini sağlamış olmak gereklidir.

 • Üniversitemiz bünyesinde KTÜYÖS Temel Beceri Sınavı yapıldığından diğer Üniversitelerin yapmış oldukları Yurt Dışından Kabul edilecek öğrenciye ait sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır.


KTÜ yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına kabul için adaylarda aranan sınavlar, taban puan ve koşulları.


1-KTÜYÖS Temel Becerileri TestiEn az 40 standart puan almak.

2-SAT I sınavıEn az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak.

3-GCE (A level) sınavEn az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak.

4-Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarıFen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 80 olmak.

5-Uluslararası Bakalorya diplomasıDiploma notu en az 28 olmak.

6-ABITUR sınavıEn az 4 puan almak.

7-ACT (American College Test) sınavıFen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.

8-Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavıFen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak.

9-Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavı (Gaokao)Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500 puan almak.

10-Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavıFen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

11-TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası bilim olimpiyatlarıAltın, gümüş ve bronz madalya almış olmak

12-Libya’da yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavıFen dalında(Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

13-Orta öğretim puanı ile gelen adaylar Tam notun en az % 60’ ına sahip olmak

1.655 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page