top of page

EGE YÖS -2021 ÖNEMLİ BİLGİLER

EGEYÖS TAKVİMİ*

Kılavuzun Yayınlanması -----8 Mart 2021

Başvuru Tarihleri -----8 Mart 2021 Pazartesi– 31 Mayıs 2021 Pazartesi

Sınav Giriş Belgelerinin Erişime Açılması -----3 Haziran 2021 Perşembe

Sınav Tarihi -----19 Haziran 2021 Cumartesi

Sınav Sorularına İtiraz -----21 Haziran 2021 Pazartesi-23 Haziran 2021 Çarşamba

Sınav Sonuçlarının İlanı -----2 Temmuz 2021 Cuma

Sınav Sonuçlarına İtiraz -----5 Temmuz 2021 Pazartesi – 8 Temmuz 2021 Perşembe

İtiraz Sonucuna Cevap Verilmesi -----12 Temmuz 2021 Pazartesi


* Küresel KOVID-19 tehdidi gelişmelerine göre EGEYÖS takviminde değişiklik yapılabilir.EGEYÖS SINAV YERLERİ VE SAATİ

Türkiye-İzmir -----13:00

Türkiye-İstanbul -----13:00

Türkiye-Ankara -----13:00

Türkiye-Antalya -----13:00

Türkiye-Gaziantep -----13:00SINAVA GİRİLECEK SINAV MERKEZLERİNE GÖRE SINAV ÜCRETLERİ


Türkiye (Ankara/Antalya/Gaziantep/İstanbul/İzmir) 450 TL1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. EGEYÖS, Ege Üniversitesi ile bu sınavı kabul eden Türkiye’deki diğer üniversitelerde eğitim görmek isteyen yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını yerleştirme başvurusunda kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav, Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÜ-ÖDEM) tarafından yapılmaktadır.


1.2. Bu kılavuz, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında yapılacak olan EGEYÖS’e ilişkin açıklamaları ve bu sınava girmek isteyen adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.


1.3. EGEYÖS sonuçları, bir akademik yıl için geçerlidir.


1.4. EÜ-ÖDEM ile adaylar arasındaki haberleşmede, Türkçe dili kullanılır.


1.5. EGEYÖS aşağıdaki sınav merkezlerinde ve eş zamanlı olarak yapılır.


1.6. Sınav başvuruları: EGEYÖS’e girmek isteyen adaylar için ise 8 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında (en son 31 Mayıs 2021 Türkiye saati ile 17:00’e kadar) internet üzerinden http://ais.ege.edu.tr adresinden yapılacaktır. İnternet üzerinden EGEYÖS 2021 başvuru işlemini eksiksiz yapan adayların sınav ön kayıtları yapılacaktır. EÜ-ÖDEM tarafından sınav başvuruları incelenerek herhangi bir hata ya da eksiklik olmaması durumunda onaylanarak sınav kesin kayıtları yapılacaktır.


1.7. Sınav kesin kayıtları yapılan adaylar 3 Haziran 2021 tarihinden itibaren http://ais.ege.edu.tr adresinden Sınav Giriş Belgelerini alabilirler. Aynı zamanda başvurusu onaylanan adaylara e-posta ile bilgi verilecektir. Adayların sınav günü, Sınava Giriş Belgesini, sınav ücretini yatırdığına dair banka dekontunu (kredi kartı ödemelerinde 5 gerekli değildir), pasaportunu (T.C. uyruğu ile başvuranların nüfus cüzdanlarını) veya ikamet tezkerelerini yanında bulundurmaları zorunludur


1.8. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybedenler, http://ais.ege.edu.tr web sayfasına şifreleri ile tekrar giriş yaparak bu belgeyi yeniden çıkarabilirler.


1.9. EGEYÖS Sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri (yatay geçiş) ile lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleştirme işlemleri için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir.


1.10. Adayların EGEYÖS için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde sınav başvurusu yapmayan/yapamayan, sınav ücretini yatırdığı halde sınava girmeyen/giremeyen, sınavda başarısız olan, sınav kuralları nedeniyle sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan adayların ve ücret gerektirmeyen bir işlem nedeniyle ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez.


1.11. Adayların EGEYÖS’e ve/veya EGEYÖS ile yurtdışından kabul edilen öğrenci kontenjanlarına başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin EGEYÖS’e başvuru esnasında kendi beyanları dikkate alınacaktır. Yanlış beyan vererek sınava girseler bile adayların aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır.


1.12. EGEYÖS’te 80 sorudan oluşan Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanır.


1.13. Sınav süresi 120 dakikadır.


1.14. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formlarına yazılan bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.


1.15. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.


1.16. Bu sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava giren adayın ilgili sınav sonuçlarının geçerliliği bulunmaz.


1.17. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.


1.18. Sınava başvuran aday sayısının 25 kişiden az olması durumunda sınav merkezi açılmaz. Sınav merkezinin açılmaması durumunda aday sınav merkezi açılan bir yerde sınava girmeyi tercih edebilir. Başka sınav merkezi tercih etmeyen adayların ödemeleri iade edilir.
EGEYÖS TEST KAPSAMI


EGEYÖS’te adaylara “Temel Öğrenme Becerileri Testi” uygulanır. Bu test “Muhakeme” ve “Sayısal” olmak üzere iki alt testten oluşur.

Temel Öğrenme Becerileri Testinde; Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, tarih gibi alanlarla ilgili soru bulunmayacaktır. Test, dile çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe ve İngilizce açıklamaları da bulunmaktadır.


Muhakeme alt testi; kelimelerle sayı şifreleme, şekillere sayı şifreleme, şekillerle harf eşleştirme, şekil birleştirme, birleşen şekilleri tamamlama, farklı şekli bulma (şekil matrisi), şekil döndürme, şekil örüntüsünü tamamlama, şekildeki denklemleri uygulayabilme, terazide denklem, şekil ile ilişkilendirilmiş sayı örüntüsü, sayı örüntüsü, iki sayı arası ilişki, işlem, toplama ve çarpma tablosu, sayılar arası ilişki bulma, şekli kareye tamamlama, küp sayma, küplerde boyalı yüzeyler ve çizgi sayma vb. sorulardan oluşmaktadır. Sayısal alt testi ise geometri (özel üçgenler, üçgende açıortay ve kenarortay, dörtgenler, dairede alan prizma ve piramitler vb.) matematik I (sayılar, bölme–bölünebilme, faktöriyel, rasyonel ve ondalıklı sayılar, basit eşitsizlik, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma vb.) ve matematik II (polinom, ikinci derece denklem, parabol, trigonometri, çarpım sembolü, logaritma, karmaşık sayılar vb.) sorularından oluşmaktadır.


Soru Sayıları Temel Öğrenme Becerileri Testinde "çoktan seçmeli" tipte 80 soru bulunmaktadır.

Soruların 40 tanesi Muhakeme alt testinde, 40 tanesi ise Sayısal testindedir.
2.786 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page