top of page

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRİMİÇİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (AYÖS)2022

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRİMİÇİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (AYÖS) 2022 SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU


1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR


1.1. Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (AYÖS), Ankara Üniversitesi ile sınavı kabul eden diğer Türk Üniversitelerinde eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını başvuru için kullanabilecekleri bir sınavdır. AYÖS, Üniversitemizde ve sınavı kabul eden diğer üniversitelerde lisans ya da ön lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir. Sınav, Ankara Üniversitesi tarafından 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılacaktır.


1.2. Bu Kılavuz, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için AYÖS’e başvuracak yabancı uyruklu adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.


1.3. AYÖS’e başvurular 01-22 Nisan 2022 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden internet aracılığıyla yapılacaktır. Bu kılavuzda yer almayan bilgiler ve değişiklikler ile “AYÖS 2022 Çevrimiçi (Online) Sınav Uygulama Kılavuzu” ANKUZEF ve ANKÜDEM internet sayfalarından duyurulacaktır.


1.4. Üniversitemiz ile adaylar arasındaki haberleşmeler Türkçe ya da İngilizce olarak yapılacaktır.


1.5. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınavda başarı sağlayamayan, “AYÖS Çevrimiçi (Online) Sınav Uygulama Kılavuzu”nda belirtilen ilkelere ve kurallara uymadığından dolayı sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, ayrıca ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri iade edilmez. Sınav ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.


1.6. Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu kurallar ilgili mevzuat ile Yükseköğretim Kurulu, Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Ankara Üniversitesi tarafından saptanır. Bu Kılavuzda belirtilmeyen durumlar için Ankara Üniversitesi tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.


1.7. AYÖS Kılavuzunun basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır4. SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI


4.1. Sınav ücreti; Bilgisayar Ortamında Çevrimiçi Test (Türkiye - Ankara) olarak 1300 Türk Lirasıdır.


4.2. Adaylar sınav ücretini https://aday.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden çevrimiçi olarak yatırabileceklerdir.


4.3. Sınav ücreti yatırılmadan başvuru süreci tamamlanmaz ve sınava giriş hakkı elde edilemez.


4.4. Başvuru işlemleri tamamlayan adaylar, 09 Mayıs 2022 tarihinden itibaren sınava giriş belge ve bilgilerine https://aday.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden giriş yaparak ulaşabileceklerdir.5. SINAV


5.1. AYÖS, 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü çevrimiçi sınav şeklinde yapılacaktır. Sınav, Türkiye saatiyle saat 11:00’da başlayacaktır. Sınav süresi 180 dakikadır.


5.2. Adaylar sınav giriş belgelerini https://aday.ankara.edu.tr/ adresinden 09 Mayıs 2022 tarihinden itibaren alabilecektir. Her aday sınava sınav giriş belgesinde belirtilen çevrimiçi salonda ve belirtilen saatte girmek zorundadır. Türkiye dışındaki diğer ülkelerden katılan adayların kendilerine duyurulan sınav saati konusunda Türkiye saatini dikkate almaları ve bu saat dilimine uymaları gerekmektedir.


5.3. AYÖS 2022 uygulaması, Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi: e-Sınav Yönetim sistemi ( https://esinav.ankara.edu.tr/ ) aracılığı ile yapılacaktır. Adayların bu sisteme nasıl giriş yapacakları, “AYÖS 2022 Çevrimiçi (Online) Sınav Uygulama Kılavuzu”nda duyurulacaktır. Bu nedenle adayların, AYÖS 2022 ile ilgili duyuru sayfalarını dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.


5.4. Sınava girecek tüm adayların pasaport/resmi kimlik belgesi ile sınava giriş belgesini sınava girerken yanlarında bulundurmaları zorunludur.


5.5. Adayların sınav günü, gerekli kimlik kontrollerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden en az yarım saat önce girecekleri çevrimiçi sınav salonunda, kamera ve mikrofon ayarları yapılmış ve sorunsuz şekilde çalışır olarak hazır bulunmaları gerekmektedir.


5.6. Adayların, sosyal medyada veya diğer platformlarda sınav güvenliğini ihlal edecek davranışlarda bulunması (soruların kopyalanması, paylaşılması vb.) organize bir suç niteliği taşımaktadır. Buna ilişkin gelecek ihbarlar suça delil oluşturacağı için ilgili adayın/adayların sınavı iptal edilerek gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.


5.7. AYÖS 2022’de kullanılacak sorular, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Bu test adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu testteki soruların %60’ı şekil ve uzay ilişkileri, %40’ı ise genel matematik ve geometri bilgilerini kullanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır.


5.8. Soru kitapçığındaki tüm sorular “çoktan seçmeli” soru tipindedir. Her soru beş seçeneklidir ve bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.


5.9. Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri, kopya vermeleri, video kameralarını kapatmaları, ekran başından ayrılmaları gibi sınav ilke ve kurallarına aykırı davranışlarda bulunmaları kesinlikle yasaktır. Bu şekilde davranan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.6. DEĞERLENDİRME


6.1. Adayların sınavında, yanlışların doğruları götürmesi şeklinde herhangi bir düzeltme kuralı kullanılmayacaktır.


6.2. Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.


1.871 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

EGE YÖS - 2022

EGEYÖS TAKVİMİ - EGEYÖS KONULARI - EGEYÖS MERKEZLERİ - ÜCRETLERİ

HARRAN YÖS -2022

HARRAN YÖS -2022 Harran YÖS/1 Başvuruların Alınması: 03 Ocak 2022 – 13 Şubat 2022

Comments


bottom of page