top of page

Anadolu Üniversitesi Yös 2020 Başvuru Koşulları ve Kabul Edilen Diplomalar


Kimler başvurabilir?

Lise son sınıfta ya da dengi okullarda okuyan veya bu okullardan mezun olan adaylardan aşağıda belirtilen özellikleri taşıyanların başvuruları kabul edilir:


1.Yabancı devlet vatandaşı olanlar,


2.Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığından, Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesine kayıtlı ve reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenlerin 5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu”nun 7 nci maddesine tabi olanların,


3.Yabancı devlet vatandaşıyken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çifte vatandaşlar,

a.01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğrenime devam eden T.C. vatandaşlarından ortaöğreniminin (lise) son 3 yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar [ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil],

b.01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğrenime başlayan T.C. vatandaşlarından yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar


4.KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.


Aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez:


1.T.C. vatandaşı olup ortaöğreniminin tamamını (lise) Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,


2.KKTC vatandaşı olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),


3.A maddenin (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk vatandaşlığı T.C. olan çift vatandaşlar [A maddenin (ç) bendindeki koşulları sağlayanlar hariç],


4.Vatandaşlıklarından biri KKTC vatandaşlığı olan çifte vatandaşlar [ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç)],


5.Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören, T.C. vatandaşı olan veya A maddenin (b) bendine göre doğumla ilk vatandaşlığı T.C. vatandaşı olanlar.

BAŞVURU KOŞULLARINI SAĞLAYAN ADAYLARDAN İSTENEN ULUSLARARASI KABUL EDİLECEK SINAVLAR VE ASGARİ KOŞULLAR

1) ANADOLUYÖS (Anadolu Üniversitesine Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler için Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı) “Genel Yetenek Sınavı”ndan en az 50 puan alan,

2) Yükseköğretim Kurumları Sınavı statüsünde olan sınavlardan;

a) ACT’de Fen (Science Reasoning), Matematik (Math) ve toplam puan olarak en az 21 puan alan,

b) GAOKAO sınavından başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan alan,

c) SAT 1 sınavında, en az 550 Matematik ve Matematik+Okuma toplamından en az 1000 toplam puan alan adaylar başvurabilir.

3) Lise diploma notu ve lise bitirme sınavı sonuçlarına göre;

a) ABITUR veya Avusturya MATURA sınavından sınav notu 1‒4 puan (FACH ABITUR ile sınavsız başvuru alınmayacaktır.) olan,

b) Belçika Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur/Diploma (previously Getuignschrift) van Hoger Secundair Onderwijs/Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts diploma notu en az 14/20 olan,

c) DIPLȎME DU BACCALAUREAT GENERAL (Fransız Bakaloryası), diploma notu en az 12 puan olan,

ç) GCE’de (A level), en az biri başvurulan bölümle/programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesinde (A level) puan olan,

d) Hollanda VWO Certificate (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs≡Secondary School Leaving Certificate/HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs≡Senior General Secondary Education) diploma notu en az 6/10 olan,

e) İsviçre MATURA diploma notu en az 3,5 puan olan,

f) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005‒2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej veya liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

g) Yunanistan “Apolytirion of Lykeo/Secondary School Leaving Certificate” diploma notu en az 10 puan adaylar başvurabilir.

Yükseköğretim Kurumları sınavı statüsünde olan ACT, GAOKAO ve SAT 1’in geçerlilik süresi 2 yıldır.

383 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page